Programmatūras izstrāde

Mūsdienīga biznesa attīstība un IT tehnoloģijas iet roku rokā. Neraugoties uz to, cik mazs vai liels ir Tavs uzņēmums, kādus pakalpojumus vai produktus tas piedāvā, izcilu rezultātu sasniegšanai Tev ir nepieciešami kvalitatīvi IT sistēmu risinājumi. Lai arī tirgū tiek piedāvātas jau gatavas programmatūras, tās ne vienmēr ir pilnībā pielāgojamas Tava biznesa vajadzībām. Šim nolūkam nepieciešama individuāla programmatūras izstrāde.

Mēs piedāvājam plašu programmēšanas pakalpojumu kompleksu, izmantojot dažādas tehnoloģijas un metodes. Programmatūras izstrāde dažādu jomu uzņēmumiem ir mūsu ikdiena. SIA Datateks strādā pieredzējuši analītiķi un programmētāji, kuri regulāri papildina savas zināšanas gan dažādos kursos un semināros, gan izzinot jaunākās tendences. Varam nodrošināt, ka katra klienta programmatūras izstrāde būs atbilstoša jaunākajām tendencēm un tehnoloģiskajām iespējām.

Mūsu priekšrocības:

 • Esam profesionāļi ar ilggadēju pieredzi.
 • Piedāvājam padziļinātu un rūpīgu klientu vajadzību izpēti, lai programmatūras izstrāde pilnībā atbilstu klienta vēlmēm.
 • Programmatūras izstrāde atbilstoši jaunākās paaudzes tehnoloģijām.
 • Programmatūras izstrāde gan vietējiem, gan ārvalstu uzņēmumiem.
 • Elastīgas pakalpojumu cenas.

Programmatūras izstrādes posmi:

 • Prasību definēšana un specifikācija – jebkuras programmatūras izstrāde sākas ar problēmas izklāstu. Katram konkrētās programmatūras lietotājam ir savas specifiskās prasības.  Apkopojot šo informāciju, tiek noteiktas sistēmas funkcionālās pamatprasības un specifikācija.
 • Interfeisa jeb lietotāja saskarnes izstrāde  – šis posms strukturē sistēmas funkcionālās prasības. Tiek analizēta katra funkcija un noteikta tās turpmākā ieviešana.
 • Programmatūras izstrāde – apjomīgākais un laika ziņā ietilpīgākais darbu posms. Šajā posmā jāizstrādā visas sistēmas un visu to veidojošo bloku projekcijas modelis. Katram uzdevumam, kas tiks īstenots programmatūras ietvaros, jāapraksta iespējamās metodes tā risināšanai. No visām metodēm jāizvēlas piemērotākā un labākā, ko vēlāk jāintegrē programmatūrā. Tiek veikta katra sistēmas bloka funkciju izvēle un aprakstīšana.
 • Programmatūras testēšana –  ir obligāts programmatūras izstrādes posms. Testēšanas mērķis ir pārbaudīt, vai programmatūras faktiskie rezultāti sakrīt ar gaidāmajiem, un pārbaudīt, vai izstrādātajam risinājumam nav trūkumu vai kļūdu.
 • Programmatūras ieviešana – klients saņem gatavu risinājumu, ko sāk ieviest sava uzņēmuma darbībā.
 • Programmatūras tālāka attīstīšana un uzturēšana - šajā posmā tiek nodrošināta stabila darbība un samazināti kļūmju riski. Tiek veikta ātra tehnisko problēmu novēršana, jaunu versiju, atjauninājumu un papildinājumu nodrošināšana, konsultācijas par informācijas sistēmu darbību un administrēšanu.