SEO

e-veikala vai mājaslapas optimizācija (Search Engine Optimization)

SEO pakalpojumi (interneta veikala vai mājaslapas optimizācija)

 

SEO pakalpojumi = SEO audits + SEO optimizācija

Mājaslapas optimizācija ir darbību kopums, ko veicot sekmīgi, tiek nodrošināts, ka mājaslapa iegūst augstu pozīciju Google meklēšanas rezultātos. SEO pakalpojumi veido darbību kopumu, kas nodrošina to, lai Google meklētāja pirmajās pozīcijās būtu atrodama Tava uzņēmuma mājaslapa vai interneta veikals. Tas ir būtiski, jo rada lielākas iespējas, ka pircējs izvēlēties Tavu piedāvājumu ir tieši tad, ja tas atradīsies Google meklētāja pirmajos rādījumos. SEO pakalpojumi iekļauj daudz dažādu aspektu – esošās situācijas analīzi, tehnisko nepilnību un papildus iespēju definēšanu mājaslapas kodā, izmaiņu veikšanu mājaslapas struktūrā un kodā, tekstuālas izmaiņas mājaslapā un hipersaišu piesaisti mājaslapai. Ilgtermiņā SEO pakalpojumi nodrošina augstāku ROI (return on investment), salīdzinot ar citiem mārketinga risinājumiem. Veiksmīgi realizēta SEO stratēģija nodrošina augstas pozīcijas Google meklēšanas rezultātos, kas dod būtisku konkurences priekšrocību, uzrunājot potenciālos klientus.

Katram, kurš vēlas pārdot un pelnīt, SEO pakalpojumi ir nepieciešami, tādēļ ir būtiski saprast, ka SEO sastāv no vairāku darbību kopuma.

 

SEO audits

SEO audits ir mājaslapas tehniskais novērtējums, kas uzrādīs mājaslapas problemātiku un sniegs konkrētus priekšlikumus labākas pozīcijas sasniegšanai. SEO audits rezultējas precīzi un detalizēti izveidotā tehnisko izmaiņu specifikācijā, kas nododama jebkuram programmētājam veicamo darbu ieviešanai. SEO audits veicams pirms SEO optimizācija var būt uzsākta.

SEO audits sastāv no:

 • esošās SEO situācijas un mājaslapas pozīciju pārbaudes pēc konkrētiem atslēgvārdiem
 • mājaslapas struktūras novērtējuma
 • mājaslapas satura analīzes
 • mājaslapas iekšējo saišu pārbaudes
 • nefunkcionējošu saišu atrašanas
 • mājaslapas lietojamības pārbaudes
 • mājaslapas ātrdarbības problēmu detektēšanas
 • mājaslapas mobilās versijas ielādes nepilnību (potenciālo uzlabojumu) detektēšanas
 • SEO tehnisko izmaiņu specifikācijas izstrādes atbilstoši izvēlētajiem atslēgvārdiem

 

SEO optimizācija

SEO optimizācija ir process, kura ietvaros tiek veikti sākotnējie darbi pirms tiek izstrādāts SEO audits, kā arī tehniskās izmaiņas, ieviešot SEO auditā definēto.

SEO optimizācija iekļauj:

 • atslēgvārdu izpēti un procesu analīzi mājaslapas pozīciju uzlabošanai Google meklētājā
 • klienta iepazīstināšanu ar rezultātiem
 • konsultāciju par SEO, ņemot vērā klienta darbības jomas specifiku
 • vienošanos par SEO pakalpojuma nosacījumiem un līguma noslēgšanu
 • papildus tekstuālās informācijas izstrādi konkrētām (optimizējamajām) sadaļām
 • nepieciešamo izmaiņu ieviešanu mājaslapā vai interneta veikalā
 • mājaslapas pozīciju monitoringu pēc izvēlētajiem un saistītajiem atslēgvārdiem
 • dažāda veida papildus darbu veikšanu hipersaišu piesaistei no citām mājaslapām
 • u.c. darbus (piemēram, vizuālo materiālu izgatavošanas)

SEO optimizācija sastāv no:

 • SEO iekšējās optimizācijas, kas tiek veikta pašā mājaslapā. Tās ir visas darbības, kuras ir iespējams veikt ar mājaslapu, veicot tās pielāgošanu Google tehniskajām prasībām atbilstoši definētājiem stratēģiskajiem atslēgvārdiem.
 • SEO ārējās optimizācijas, kas savukārt ir visas darbības, kas nav saistītas ar izmaiņām pašā mājaslapā.

Lai sasniegtu un ilgtermiņā noturētu TOP pozīcijas Google meklēšanas rezultātos ir jāveic gan iekšējā, gan ārējā optimizācija un ir regulāri "jātur roka uz pulsa", jo tāpat kā dzīvē, arī Google meklēšanas rezultātos ļoti regulāri notiek izmaiņas, kas saistītas ar Google meklēšanas algoritmu atjauninājumiem. SEO optimizācija ir vērtīgs ieguldījums biznesa attīstībā!

Veiksmīgai SEO stratēģijas realizēšanai svarīgi veikt:

 • produkta vai pakalpojuma raksturošanu
 • kvalitatīvo datu ievākšanu
 • stratēģisko atslēgvārdu identificēšanu
 • nepieciešamo izmaiņu definēšanu un ieviešanu mājaslapā
 • regulāras darbības TOP pozīciju uzturēšanai atbilstošā līmenī

 

Pilna spektra SEO pakalpojumi ir pieejami ikvienam mūsu klientam. Klienti augsti vērtē mūsu profesionāļu komandas zināšanas, it īpaši izstrādāto SEO tehnisko specifikāciju detalizāciju.

Mūsu speciālisti sniegs individuālas konsultācijas un izstrādās risinājumus ikvienam klientam, lai rezultāts atbilstu gan Google algoritmam, gan individuālām vajadzībām.

Izvēlēties Datateks, nozīmē izvēlēties:

 • ilggadēju profesionālu pieredzi
 • augsta līmeņa speciālistus
 • termiņu ievērošanu
 • teicamu klientu servisu